0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục

14:22pm - 14/09/2018

Tạp chí GTVT - Đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng là đường cong tạo bởi hai đường cong chuyển tiếp mà trong đó không có đoạn đường cong tròn ở giữa và đối xứng nhau qua đường phân giác.

KS. VŨ THỌ HƯNG

KS. LƯU NGỌC QUANG

TS. VŨ HOÀI NAM

TS. ĐẶNG THÙY ĐÔNG

ThS. PHẠM THANH HIẾU

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng là đường cong tạo bởi hai đường cong chuyển tiếp mà trong đó không có đoạn đường cong tròn ở giữa và đối xứng nhau qua đường phân giác. Điều này làm tăng chiều dài đường cong làm cho đường trở nên êm thuận hơn, qua đó cải thiện được chế độ xe chạy. Trong thiết kế đường, dạng đường cong Clothoid liên tục được sử dụng phổ biến. Tuy vậy, đường cong Clothoid chỉ đảm bảo được điều kiện liên tục của gia tốc ly tâm, điều kiện trơn tại các cọc liên kết chưa được thỏa mãn. Bài báo dựa trên ý tưởng dạng đường cong mới theo cả hai điều kiện trơn và liên tục của gia tốc ly tâm [1-5] để thiết lập thuật toán số để thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng mới

TỪ KHÓA: Đường cong chuyển tiếp liên tục, lực ly tâm, thiết kế đường.

Abstract: Continuous and symmetric transition (spiral) curve is combination of two transition curves without circular curve. The curve length and the smoothly are increased, thereby the vehicle condition is improved. In road design, the continuous Clothoid transition curve form is popularly used. However, these curve forms only provide the continuous condition of centrifugal acceleration, the smooth condition at connection points is not properly considered. Based on the idea of a new curvature with both smooth and continuous conditions of centrifugal acceleration [1-5], this paper establish a numerical algorithm to design a new symmetric continuous transition curve.

Keywords: Continuous transition curve, centrifugal force, road design.

THOHUNG_Page_1
THOHUNG_Page_2
THOHUNG_Page_3
THOHUNG_Page_4
THOHUNG_Page_5
THOHUNG_Page_6
THOHUNG_Page_7
THOHUNG_Page_8
THOHUNG_Page_9