0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường hỗ trợ cho đội tàu biển Việt Nam

10:28am - 13/03/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tạo cơ hội cho đội tàu VN tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng xuất-nhập khẩu

tau-bien
Ảnh minh họa

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6898/BGTVT-VT ngày 20 tháng 6 năm 2016) về việc tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tổ chức đấu thầu trong nước đối với các hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu bằng đường biển nhưng vẫn phải bảo đảm tuân thủ các cam kết về dịch vụ vận tải biển của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới-WTO; các chủ hàng Việt Nam tạo điều kiện để đội tàu của Việt Nam, bao gồm cả đội tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam được vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải biển; đồng thời, hướng dẫn các chủ tàu Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển phù hợp hơn với nhu cầu vận chuyển của các chủ hàng Việt Nam.

PV