0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

15:43pm - 17/09/2018

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia.

 

20180124-xu-ly-cong-trinh-duong-sat-co-dau-hieu-ng

Theo đó, Thông tư gồm 5 Chương, 25 Điều quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Thông tư áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên có quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt và bảo trì công trình đường sắt quốc gia đo nhà nước đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVTquy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt.

Toàn văn Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT xem tại đây.

Theo mt.gov.vn