Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

11:15am - 18/09/2019

Ngày 09/9/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

 

3548_image001

Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, bao gồm: nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự án xã hội hóa nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ GTVT quản lý.

Thông tư có hiệu lực kể từ 01/11/2019.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

PV