|

Hotline: (84-24) 3.942.8737

tạp chí điện tử của bộ giao thông vận tải

Phó Tổng Biên tập phụ trách: Nguyễn Văn Hường

Giấy phép hoạt động số: 499/GP-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/11/2016

Địa chỉ: Số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ tòa soạn : Tel: (84-24) 3.942.8737

Fax: (84-24) 3.822.1153

Email: tapchigtvt@mt.gov.vn

Ghi rõ nguồn Tạp chí Giao thông vận tải khi trích dẫn hoặc lấy thông tin từ website này.

THÔNG TIN TÒA SOẠN

15/04/2020

Tạp chí Giao thông vận tải là cơ quan truyền thông của Bộ Giao thông vận tải. Hiện tạp chí có 2 ấn phẩm: Tạp chí GTVT in xuất bản hàng tháng và Tạp chí điện tử GTVT tại tên miền http://www.tapchigiaothong.vn/

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cơ cấu tổ chức

- Phòng Hành chính - Trị sự;

- Phòng PV- Tạp chí GTVT Điện tử;

- Phòng Thư ký - Biên tập;

- Phòng Truyền thông;

- Văn phòng Đại diện miền Nam,92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,TP Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Đại diện miền Trung,10B đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

 II. BAN LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

1. Lãnh đạo Ban biên tập

- Ông Nguyễn Văn Hường, Phó Tổng biên tập phụ trách

  Điện thoại: 024.39425211; Email: nguyenhuong.tcgt@gmail.com  

2. Lãnh đạo phòng

- Bà Nguyễn Thanh Hoa, Phòng Hành chính - Trị sự

  Điện thoại: 024.38221153; Email: hoatcgtvt@gmail.com

- Ông Lê Khánh Hà, Trưởng phòng PV - Tạp chí GTVT Điện tử

  Điện thoại: 024.39428737; Email:khanhhagtvt@gmail.com

- Ông Đỗ Hoàng Thạch, Trưởng phòng Thư ký - Biên tập

  Điện thoại: 024.39420744; Email: hoangthachgt@gmail.com

- Ông Lê Viết Huy,Trưởng phòng Truyền thông

  Điện thoại:  024.38220392; Email: viethuygtvt@gmail.com

- Bà Dương Hằng Nga, Trưởng Văn phòng Đại diện miền Trung

  Điện thoại và fax: 0236.3747147; Email: tcgtvtmientrung@gmail.com

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.   Vị trí và chức năng

Tạp chí Giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, công nghệ, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành giao thông vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nước và ngân hàng, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tuyên truyền, phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến thành tựu của thế giới, đất nước và ngành Giao thông vận tải theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

- Phổ biến, công bố các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, thành tựu, hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và an toàn giao thông.

- Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành Giao thông vận tải; là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo phân cấp của Bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên tập, xuất bản tạp chí điện tử, số chuyên đề, phụ san, sách chuyên đề và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất các ấn phẩm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và chuyên môn, nghiệp vụ vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quản lý tổ chức, biên chế, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

- Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp quy định của luật pháp để phục vụ hoạt động của Tạp chí.

- Quan hệ với Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.