0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Xe gắn máy, mô tô chở theo ôtô khách có được chứa xăng trong bình chứa của xe hay không?
Câu hỏi số 2: Thế nào được gọi là tuyến vận tải khách?
Câu hỏi số 3: Tụ tập đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông trên đường giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền ?