0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Biển nào báo hiệu chỗ giao nhau có tín hiệu đèn?
Câu hỏi 159
Câu hỏi số 2: Biển nào báo hiệu cửa chui?
Câu hỏi 162
Câu hỏi số 3: Những loại xe nào khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định không bị hạn chế tốc độ, có thể đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người khiển giao thông?