Câu hỏi số 1: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
Câu hỏi 175
Câu hỏi số 2: Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?
Câu hỏi số 3: Đổ rác, xả nước thải ra đường phố không đúng nơi quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền ?