0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?
Câu hỏi 191
Câu hỏi số 2: Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?
Câu hỏi 167
Câu hỏi số 3: Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?