0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Trên xe vận tải có hàng hoá hoặc xe có kéo theo rơ-moóc ngoài người lái xe và phụ xe được phép trở thêm bao nhiêu người
Câu hỏi số 2: Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 35km/h?
Câu hỏi số 3: Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?
Câu hỏi 400