0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Khi gặp biển nào, xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?
Câu hỏi 193
Câu hỏi số 2: Khi điều khiển xe trên đường trơn cần chú ý những điểm gì?
Câu hỏi số 3: Thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng quy tắc giao thông?
Câu hỏi 258