0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Người tham gia giao thông phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ?
Câu hỏi số 2: Đối với xe tải nặng > 30T chạy theo đoàn, khi qua cầu hoặc dừng xe trên cầu vì gặp sự cố, phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu
Câu hỏi số 3: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
Câu hỏi 296