0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Biển nào báo phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?
Câu hỏi 173
Câu hỏi số 2: Ôtô chở khách có được phép mở cửa, cho người đứng ngồi ở bậc lên xuống khi xe đang lăn bánh không?
Câu hỏi số 3: Điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy thì bị xử lý như thế nào?