0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Khi gặp một đoàn xe, một đoàn người có tổ chức, người lái xe có được phép cho xe chạy cắt ngang không?
Câu hỏi số 2: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
Câu hỏi 160
Câu hỏi số 3: Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?