Thanh niên GTVT xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

06:12am - 13/07/2018

Tạp chí GTVT - Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đối với Đoàn Thanh niên Bộ trong 6 tháng cuối năm 2018.

IMG_0099
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nguyễn Thành Tưởng chủ trì Hội nghị.

Chiều 12/07, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT (Đoàn Thanh niên Bộ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nghiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nguyễn Giao Linh cho biết 6 tháng đầu năm 2018, với trọng tâm là tháng Thanh niên và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ đã có nhiều phong trào thi đua với các hoạt động thiết thực, sôi nổi. Hoạt động đoàn đã có sự liên kết, phối hợp nhiều cơ sở trong Bộ và các đơn vị bạn tạo sức lan toả và nâng quy mô tổ chức, thể hiện đúng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết của thanh niên.

Nhận thức của cấp ủy về vai trò của thanh niên đã có phần nâng lên tại một số đơn vị. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã chú trọng công tác nắm bắt tính hình thanh niên, đã phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với thanh niên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của thanh niên. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được chú trọng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập triển khai nghị quyết của Đảng được tổ chức đông đảo để đoàn viên, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đoàn viên trẻ nhất là trong điều kiện kinh tế, môi trường xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, đại đa số đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác gắn bó với đơn vị; Hoạt động của tổ chức Đoàn dần được nâng cao, đã thể hiện được chức năng đoàn kết, tập hợp thanh niên, dần từng bước cùng đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của người đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn dần được khẳng định.  

IMG_0113
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Giao Linh báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

Tại Hội nghị, uỷ viên BCH đoàn Bộ, bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn đã đưa ra những ý kiến trao đổi, đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình xã ATGT và chương trình tuổi trẻ Bộ GTVT tham gia phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, xây dựng văn hoá giao thông giai đoạn 2018-2022 để thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn Thanh niên Bộ tích cực tổ chức phong trào, tham gia tốt hoạt động của đoàn khối và có đóng góp tích cực vào thắng lợi của ngành GTVT nói chung và các đơn vị nói riêng.

IMG_0120
Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị.

Theo đồng chí Phạm Công Bổng, kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình xã ATGT và chương trình tuổi trẻ Bộ GTVT tham gia phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, xây dựng văn hoá giao thông do Đoàn Thanh niên Bộ đề xuất là hai chương trình rất hay và ý nghĩa. Tuy nhiên Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ cũng yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ cần cụ thể hoá kế hoạch và chương trình để có thể thực hiện thành công. Đồng thời, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ nói chung và các cơ sở đoàn trong ngành GTVT cần tiếp tục chú trọng hoàn thiện tổ chức, từng đoàn viên, từng uỷ viên cần phải có trách nhiệm cao trong mọi hoạt động đoàn thể để công việc tốt hơn, kế hoạch đề ra tốt hơn; tiếp tục rà soát và đề cử những đoàn viên ưu tú cho Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thanh niên, kiên quyết xử lý những cá nhân, đoàn viên thiếu trách nhiệm trong các hoạt động đoàn.

“Tôi đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ, đoàn thanh niên các đơn vị xung kích đi đầu triển khai các phong trào, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong 6 tháng cuối năm, đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất, quan trọng nhất”, đồng chí Phạm Công Bổng nhấn mạnh.

Hạ Liên