0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thanh niên dựng xe máy, chôm nguyên giỏ trứng vịt trước cửa hàng

18:40pm - 06/01/2019

Trông thấy giỏ trứng vịt để trước cửa hàng không người trông coi, tên trộm nhanh tay bê giỏ trứng lên xe, rồi rời khỏi hiện trường.

 

Theo Zing News