0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thanh Hóa: Chưa đồng ý thử nghiệm công nghệ GO-IXE

14:54pm - 07/12/2017

Tạp chí GTVT - Vận hành thử nghiệm công nghệ GO-IXE phải được Bộ GTVT đồng ý mới được thử nghiệm trong kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

42E69594-1A5A-4D74-92A9-5007F35252D1.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ phần mềm SMARBALL phải được sự đồng ý của Bộ GTVT về việc thử nghiệm công nghệ GO-IXE để áp dụng cho xe cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Được biết, trong thời gian qua Công ty TNHH Công nghệ phần mềm SMARBALL để tiến hành thử nghiệm công nghệ GO-IXE phục vụ trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cũng theo ông Tuấn, ứng dụng công nghệ gọi xe là phần mềm dịch vụ gọi xe, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô tô để vận chuyển khách, có thu tiền dịch vụ (tương tự dịch vụ Uber, Grap). Hiện nay, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô chưa có hướng dẫn cụ thể với việc sử dụng phần mềm cho xe cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong thời gian chờ ý kiến từ Bộ GTVT Sở GTVT yêu cầu Công ty không thực hiện việc tuyên truyền, kêu gọi các cá nhân sử dụng công nghệ GO-IXE để tham gia các hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, quy định đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có số lượng phương tiện tối thiểu theo quy định đối với từng loại hình kinh doanh, xe phải được cấp phù hiệu, biển hiệu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và niêm yết các thông tin theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hà