0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tàu Cát Linh - Hà Đông được kiểm định chất lượng như thế nào?