0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tại sao máy bay cất và hạ cánh ngược chiều gió?

10:11am - 10/01/2018

Bay ngược chiều gió có thể rút ngắn được khoảng cách chạy trên đường băng khi cất cánh hoặc hạ cánh...

may-bay-cat-canh
Ảnh minh họa

Hỏi: Vì sao máy bay phải cất và hạ cánh ngược chiều gió? - Lê Hoàng Chi (Hà Nội).

TS Nguyễn Hùng Anh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Bay ngược chiều gió có thể rút ngắn được khoảng cách chạy trên đường băng khi cất cánh hoặc hạ cánh. Máy bay chỉ cất cánh khi nào lực nâng do cánh máy bay sinh ra lớn hơn trọng lượng máy bay thì máy bay mới có thể rời khỏi mặt đất. Tốc độ này càng lớn, lực nâng sẽ càng lớn.

Hạ cánh ngược gió sẽ có thể mượn sức cản của gió để giảm tốc độ máy bay khiến máy bay sau khi tiếp đất có khoảng cách chạy trên đường băng ngắn hơn. An toàn hơn vì tốc độ máy bay khi cất cánh hoặc hạ cánh đều tương đối chậm, tính ổn định tương đối kém, nếu lúc đó gặp phải cơn gió mạnh thổi ngang thì có thể bị đổ, gây ra sự cố. Bởi thế khi thiết kế đường băng, người ta cũng phải tính đến hướng gió.

Theo kienthuc.net.vn