Sửa đổi quy định về kiểm tra chất lượng trong sản xuất, lắp ráp ôtô

06:22am - 06/12/2019

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

 

3727_oto-mhga-1500141260549

Theo đó, sửa đổi Điều 21 Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

Theo mt.gov.vn