0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sử dụng nhũ tương phân tách chậm CSS-1 làm lớp thấm bám trước khi thi công mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến đường miền núi phía Bắc

09:31am - 24/09/2018

Khả năng làm việc tổng thể của mặt đường bê tông nhựa (BTN) không chỉ được quyết định bởi cường độ của các lớp vật liệu trong kết cấu áo đường mà còn ở sự liên kết giữa các lớp, nhất là khi mặt đường làm việc trong các điều kiện phức tạp như trên các đoạn dốc lớn, trong đường cong, nơi lưu lượng xe tải lớn hay tốc độ di chuyển chậm.

TS. NGÔ VIỆT ĐỨC

Trường Đại học Xây dựng

TÓM TẮT: Khả năng làm việc tổng thể của mặt đường bê tông nhựa (BTN) không chỉ được quyết định bởi cường độ của các lớp vật liệu trong kết cấu áo đường mà còn ở sự liên kết giữa các lớp, nhất là khi mặt đường làm việc trong các điều kiện phức tạp như trên các đoạn dốc lớn, trong đường cong, nơi lưu lượng xe tải lớn hay tốc độ di chuyển chậm... Các yếu tố này góp phần gây nên hiện tượng trượt giữa các lớp vật liệu mặt đường nhất là khi lực dính giữa các lớp không được duy trì tốt. Nhũ tương phân tách chậm CSS-1 được sử dụng làm lớp thấm bám không chỉ bảo đảm các yêu cầu về độ dính bám giữa lớp BTN và tầng móng mà còn phù hợp khi sử dụng trong các điều kiện địa hình, khí hậu và giao thông đặc thù của khu vực miền núi phía Bắc.

TỪ KHÓA: Vật liệu nhũ tương, lớp thấm bám, mặt đường bê tông nhựa, khí hậu.

Abstract: The overall performance of the asphalt pavement is not only determined by the strength of the layers in the pavement structure but also by the combination of these layer, especially in uncertain cases such as high gradient, horizontal curvature, high volume of trucks or low vehicle speed... In these cases, cohesive force can reduce dramatically, which causes high possibilities of slide between the pavement layers. Cationic emulsified asphalt CSS-1 is used in prime coat, which improves cohesive force between the base layer and the surface layer. In addition, CSS-1 seems to be consistent with terrain condition, climate and traffic situation in the Northern mountainous area.

Keywords: Cationic emulsified asphalt, prime coat, asphalt pavement, climate.

ĐUC_Page_1
ĐUC_Page_2
ĐUC_Page_3
ĐUC_Page_4
ĐUC_Page_5
ĐUC_Page_6
ĐUC_Page_7
ĐUC_Page_8