0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sử dụng Bê tông xi măng tro bay để phát triển bền vững kết cấu mặt đường ôtô

11:20am - 23/08/2012

Tóm tắt: Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức biến đổi của khí hậu. Việt Nam có bờ biển dài, hệ thống đường bộ đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh của quốc gia đặc biệt đối với đường ven biển. Tro bay thay thế một phần xi măng cho bê tông xi măng mặt đường vừa đáp ứng vấn đề môi trường và giá thành của vật liệu. Để xây dựng mặt đường bê tông xi măng tốt hơn cần quan tâm từ quản lý chất lượng vật liệu bê tông đến công nghệ thi công để đảm bảo phát triển bền vững cơ sở hạ tầng đường bộ. Từ khóa: Mặt đường, bê tông xi măng, bê tông nhiều tro bay, tro bay, hiệu ứng nhà kính. Absrtact: Vietnam as well as other countries around the world are faced with changes of climate disaster, the characteristics of Vietnam’s long coastline, the road system has an important role in the economic and social development, national defense – national security, especially coatal road. Fly ash was replacemented

TS. Nguyễn Thanh Sang, TS. Nguyễn Quang Phúc
Trường đại học Giao thông vận tải

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 8/2012

Từ khóa: