0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sở GTVT Lạng Sơn tập huấn hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính

17:51pm - 10/08/2018

Tạp chí GTVT - Sở GTVT Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HUONG DAN LAP BIEN BAN VI PHAM HC
Sở GTVT Lạng Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo đó, quy định xử phạt vi phạm hành chính về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Nghị định 46 năm 2016 của Chính phủ chủ yếu về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ;  về thi công bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; về quản lý khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tuần kiểm viên được giao phụ trách tuyến đường nào thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các vi phạm trên tuyến đường đó theo trình tự khi phát hiện có hành vi vi phạm. Trước khi tiến hành lập biên bản thì người có thẩm quyền thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để người vi phạm dựng, chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Nếu người vi phạm không tự nguyện thực hiện thì lập biên bản vi phạm hành chính theo quy trình đánh giá tính chất của hành vi vi phạm; lựa chọn các quy định của pháp luật để xác định hành vi vi phạm và căn cứ xử lý hành vi vi phạm; thẩm quyền, thủ tục lập biên bản, sau đó tiến hành lập biên bản.

Tại hội nghị, tuần kiểm viên cũng được hướng dẫn lập biên bản theo tình huống mẫu. 

Vi Hoa