0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sẽ xây dựng quy chuẩn, quy phạm về vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam

09:27am - 08/05/2013

Chiều 7/5/2013, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng cường năng lực hệ thống vận hành và bảo trì đường cao tốc”. Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đại diện các cục, vụ cùng tham dự cuộc họp.

Dự án được sự giúp đỡ, phối hợp của JICA, được triển khai từ tháng 8/2011 và dự kiến kết thúc vào tháng 7/2013. Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ dự án với tổng số vốn là 2.394.000 USD. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khung vận hành và bảo trì đường bộ cao tốc Việt Nam hiệu quả và an toàn. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý đường cao tốc Việt Nam để thực hiện công tác điều hành, quản lý và bảo trì đường cao tốc đạt hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ GTVT tại buổi làm việc

Tính đến hết tháng 4/2013, Dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là thiết lập kế hoạch tổng thể, cơ chế chính sách cho công tác vận hành, bảo trì đường cao tốc; xây dựng dự thảo 4 Sổ tay hướng dẫn khai thác, vận hành và bảo trì đường cao tốc, bao gồm: Sổ tay hướng dẫn kiểm tra và bảo dưỡng áo đường BTN; Sổ tay hướng dẫn kiểm tra và bảo dưỡng cầu BTCT dự ứng lực thông thường; Sổ tay hướng dẫn kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa một số trang thiết bị phụ trợ; Sổ tay hướng dẫn quản lý giao thông, tuần tra giao thông, điều hành giao thông thông thường và xử lý các sự cố bất thường.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) báo cáo những kết quả đã đạt được của Dự án

Một kết quả quan trọng từ Dự án là đã thực hiện đào tạo thực tế và thí điểm công tác vận hành và bảo trì một số tuyến đường cao tốc, trong đó có tuyến Cầu Giẽ – Ninh Bình và tuyến TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương. Dự án đã đào tạo nguồn nhân lực quản lý và bảo trì đường cao tốc; tăng cường năng lực cho Văn phòng quản lý đường cao tốc.

Đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của JICA, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng: Dự án đã mang lại những hiệu quả rõ rệt, kịp thời trong giai đoạn Việt Nam sắp hoàn thành một số tuyến đường cao tốc trọng điểm và các tuyến đường cao tốc đã đưa vào khai thác sử dụng cũng cần duy tu, bảo dưỡng một cách khoa học, chuẩn mực. Thứ trưởng giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ vào những kết quả mà Dự án đã đạt được để xây dựng quy trình, quy phạm về bảo dưỡng đường cao tốc Việt Nam, trước hết là xây dựng Nghị định vận hành đường cao tốc.

Cầu Giẽ – Ninh Bình là tuyến đường cao tốc sẽ được áp dụng ngay cách thức vận hành và bảo trì đường cao tốc

Thứ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, cần xây dựng Trung tâm dữ liệu về đường cao tốc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần nhân rộng mô hình đào tạo và đào tạo thêm nguồn nhân lực để đảm bảo lực lượng hoạt động. Thứ trưởng lưu ý, Đề án cần đánh giá và đưa ra mức kinh phí phục vụ công tác vận hành đường cao tốc trong vòng 3 năm, từ đó sẽ tính toán đến các giai đoạn tiếp theo. Hơn nữa, một số vấn đề trong Dự án cần phải chi tiết và cụ thể hơn.

Căn cứ vào những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị VEC áp dụng ngay cách thức vận hành và bảo trì đường cao tốc được nêu trong Dự án vào tuyến Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Việt Cường

Từ khóa: