0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tàu biển VN

05:51am - 18/09/2018

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.

 

ship1

Theo đó, Thông tư gồm 4 chương, 15 điều quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam, Thông tư không điều chỉnh đối với tàu biển chỉ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam.

Thông tư quy định về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu; quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo dữ liệu và báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu tới Bộ GTVT và tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây.

Theo mt.gov.vn