0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền

15:33pm - 15/01/2018

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

 

Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ
Ảnh minh họa

Thông tư gồm 4 Chương, 15 Điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển; tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn