0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

16:03pm - 14/09/2018

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT​ quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 và các Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 74/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

 

giam-tngt-duong-sat-2026

Theo đó, khi xảy ra tai nạn giao thông đường sắt các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường sắt phải phối hợp giải quyết bảo đảm an toàn, khôi phục giao thông nhanh chóng và kịp thời; phải tổ chức cứu giúp ngay đối với người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người bị nạn.

Các vụ tai nạn giao thông đường sắt phải được lập biên bản, thông tin, báo cáo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của Thông tư này. Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường sắt phải có trách nhiệm đến ngay hiện trường để giải quyết; không được gây trở ngại cho việc khôi phục giao thông vận tải đường sắt sau khi tai nạn xảy ra trên đường sắt.

Việc tổ chức khôi phục hoạt động giao thông vận tải đường sắt không được gây trở ngại cho công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng; Chủ tịch Hội đồng giải quyết tai nạn giao thông đường sắt được quyền huy động mọi nguồn lực tại chỗ để phục vụ công tác cứu chữa, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt. Khi có sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra phải thành lập ngay Hôi đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt theo các quy định tại Thông tư này.

Chính quyền địa phương, cơ quan quản lý theo phân cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh nơi có đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng công bố công khai địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ quan công an, chính quyền địa phương các cấp nơi có đường sắt đi qua để phục vụ công tác xử lý sự cố, tai nạn giao thông đường sắt theo quy định của Thông tư này. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật Đường sắt, các quy định của Thông tư này và phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

Xem toàn văn Thông tư tại đây.

Theo mt.gov.vn