0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

16:05pm - 03/01/2017

Ngày 02/12/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

 

tai-nan-tai-phu-tho-1-1451

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trình tự, nội dung, biện pháp giải quyết, công tác phân tích, chế độ thống kê, báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường sắt trên hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn