0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

09:54am - 18/09/2018

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT " Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung".

 

163041cau-luc-nam-1929

Theo Thông tư, mặt cầu trong khu vực cầu chung phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cấp đường và thống nhất trên đoạn tuyến đường sắt. Trên cầu chung, trong lòng đường sắt dọc ray chính phải đặt ray hộ bánh hoặc tạo khe ray theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt.

Đối với mặt đường bộ trong khu vực cầu chung phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với loại kết cấu mặt cầu và bảo đảm thống nhất với cấp đường của đoạn tuyến đường bộ hai đầu cầu chung và bảo đảm êm thuận cho các phương tiện ra, vào cầu chung. Mặt đường bộ vào cầu chung, chỗ tiếp giáp với đường sắt phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của đường ngang hiện hành.

Trong khu vực cầu chung, hệ thống báo hiệu, tín hiệu trên đường sắt, đường bộ vào cầu chung phải hoạt động và biểu thị theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ hiện hành.

Đối với việc tổ chức điều hành giao thông trên cầu chung, Thông tư quy định, người tham gia giao thông đường bộ khi đi trên cầu chung phải chấp hành quy định của Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường bộ và thực hiện quy định sau đây: Ưu tiên cho các phương tiện giao thông đường sắt; Chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác cầu chung và chỉ dẫn của các báo hiệu, tín hiệu đường bộ, đường sắt trong khu vực cầu chung.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, thay thế cho Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2012. 

Xem toàn văn Thông tư tại đây.

Theo mt.gov.vn