0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phương pháp tính toán thi công hố móng đào sâu sử dụng neo đất

11:09am - 17/05/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày lý thuyết phân tích tính toán kết cấu neo đất để ổn định hố đào sâu. Trên cơ sở đó, tác giả tính toán cho hố móng đào sâu tại trụ PF4 tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.