Phương pháp chuẩn hóa các tham số trong công thức tính lực cản chính đoàn tàu

08:05am - 10/11/2019

Tạp chí GTVT - ác tham số trong công thức tính lực cản cơ bản của đoàn tàu đóng vai trò quan trọng trong tính toán sức kéo và xây dựng đường đặc tính vận tốc...