0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phòng thí nghiệm quan trắc môi trường GTVT đi vào hoạt động

15:27pm - 28/01/2015

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT vừa khai trương phòng thí nghiệm môi trường Vilas 752.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã cắt băng khai trương phòng thí nghiệm môi trường Vilas 752

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã cắt băng khai trương phòng thí nghiệm môi trường Vilas 752

Phòng thí nghiệm này có chức năng thực hiện việc lấy mẫu và phân tích các tiêu chí môi trường; Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiên tiến, tiêu chuẩn trong phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí, đất và nước. Bên cạnh đó, Viện cũng hợp tác với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học và phân tích môi trường, nghiên cứu xử lý các loại chất thải trên mô hình tương ứng, đề xuất công nghệ xử lý phù hợp với từng loại chất thải…

Theo lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, phòng thí nghiệm này có đầy đủ trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường hiện đại, đồng bộ, cộng với đội ngũ cán bộ trẻ giàu năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu quan trắc, phân tích môi trường như: Thiết bị trắc khí ký, quang phổ hấp thụ nguyên tử, quang phổ tử ngoại khả kiến và các thiết bị quan trắc môi trường và đo nhanh tại hiện trường các chỉ tiêu. Đây là đơn vị đầu tiên của ngành GTVT đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường, có thể trắc nghiệm những mẫu thí nghiệm khó, đảm bảo sự chính xác cao.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển và vị thế của Viện không chỉ trong lĩnh vực GTVT mà cả những lĩnh vực khác. Việc ra đời phòng thí nghiệm này sẽ kiểm soát tốt hơn vấn đề môi trường trong lĩnh vực GTVT và vấn đề môi trường nói chung của đất nước.

Theo giaothongvantai.com.vn

 

Từ khóa: