0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phối hợp xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

05:59am - 10/08/2018

Tạp chí GTVT - Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức ký quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn.

HOI NGHI HANH LANG
Toàn cảnh hội nghị ký quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ taạ Lạng Sơn.

Tham gia ký quy chế gồm Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn, Cục Quản lý đường bộ 1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, UBND các huyện, thành phố…

Nhằm mục đích phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và ý thức chấp hành quy định pháp luật của nhân dân, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo ATGT.

Công tác phối hợp sẽ được tổ chức theo hình thức xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để xử lý kịp thời các vi phạm; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Vi Hoa