0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới

11:04am - 16/07/2018

Tạp chí GTVT - Bộ GTVT vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT.

1_52710
Cảng hàng không Đồng Hới sẽ được nâng cấp trong thời gian tới.

Theo đó, quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, Cảng hàng không (CHK) Đồng Hới vẫn giữ nguyên nhà ga hành khách hiện hữu để khai thác và chuẩn bị các bước đầu tư xây dựng nhà ga mới. 

Giai đoạn đến năm 2030 sẽ xây dựng nhà ga mới ở phía Đông nam nhà ga hiện hữu với 2 cao trình đi/đến, đáp ứng công suất khai thác 3 triệu khách/năm. Đồng thời, có dự trữ đất phía tây bắc của nhà ga để đảm bảo có thể xây dựng 1 nhà ga khác với công suất khoảng 3 triệu khách/năm cho giai đoạn sau đó. 

Đối với khu bay, đến năm 2030, giữ nguyên đường cất hạ cánh như hiện hữu, kích thước 2.400x45 m, đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương, có dự trữ đất để kéo dài thêm đường cất hạ cánh đạt chiều dài 3.000 m khi có nhu cầu trong giai đoạn sau năm 2030.

Với hệ thống đường lăn, giai đoạn đến năm 2020 vẫn giữ nguyên đường lăn hiện hữu, đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 và tương đương. Đến năm 2030, xây dựng đường lăn song song kích thước 2.400 m x 18 m, tim đường lăn song song cách tim đường cất hạ cánh 176 m, đảm bảo khai thác tàu bay code C, D. Đồng thời, xây dựng mới 2 đường lăn nối rộng 18m, có dự trữ đất để có thể kéo dài đường lăn song song khi đường cất hạ cánh kéo dài đạt 3.000m.

Về sân đỗ máy bay dân dụng, giai đoạn đến năm 2020, đảm bảo 4 vị trí đỗ cho máy bay A320/A321. Căn cứ nhu cầu sẽ mở rộng vị trí đỗ trong phần quy hoạch đất để mở rộng sân đỗ máy bay khi có nhu cầu và khả thi về nguồn vốn. Đến năm 2030, CHK Đồng Hới đảm bảo có 12 vị trí máy bay code C và có dự trữ đất phát triển sân đỗ về phía Tây bắc. Quy hoạch chi tiết lần này nhằm đưa ra các giải pháp thiết kế quy hoạch CHK Đồng Hới phù hợp với tình hình khai thác hiện tại, có dự phòng đáp ứng nhu cầu trong tương lai sau 2030 và phù hợp với quy hoạch chung của ngành hàng không.

Hạ Liên