0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phân tích phi tuyến dầm I cánh rộng xác định hệ số kết cấu và vùng phá hoại cục bộ trên dầm dưới tác dụng của dự ứng lực và tải trọng khai thác

14:25pm - 16/03/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo tiến hành phân tích sự làm việc ngoài miền đàn hồi của dầm I cánh rộng bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần tử hình khối và mô hình phi tuyến cho vật liệu bê tông, cốt thép và cốt thép dự ứng lực, từ đó xác định phạm vi vùng phá hoại cục bộ ở gần đầu neo cáp dự ứng lực trên dầm và hệ số kết cấu của tính toán dầm theo lý thuyết dầm tuyến tính.

minh_Page_01
minh_Page_02
minh_Page_03
minh_Page_04
minh_Page_05

 

minh_Page_06
minh_Page_07
minh_Page_08
minh_Page_09
minh_Page_10