0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ôtô bắt khách trên đường cao tốc

12:21pm - 01/12/2019

Xe tấp vào lề trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để bắt khách nhưng được đơn vị quản lý ghi hình, giao cảnh sát giao thông.