0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

"Nữ quái" cuỗm điện thoại nhanh như chớp trong cửa hàng

06:39am - 19/03/2019

Lợi dụng lúc nhân viên đi lấy giày cho khách, "nữ quái" đã nhanh tay nẫng chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rồi nhét vào người...