0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Những đồ vật nguy hiểm khi để trong ôtô đỗ lâu dưới nắng

09:02am - 10/06/2018

Thiết bị điện tử, kính mắt, thuốc, chai nhựa đựng nước... có thể hư hỏng, gây hại cho sức khỏe nếu để trong ôtô đỗ dưới nắng.