0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nguyên nhân hư hỏng và các giải pháp sửa chữa gối cầu đối với cầu có bản liên tục nhiệt

04:34am - 30/12/2019

Tạp chí GTVT - Hiện nay, trên thế giới đang áp dụng loại kết cấu liên tục nhiệt cho hàng loạt các công trình cầu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép