0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Người phụ nữ đội giỏ trái cây trên đầu, chạy bon bon trên đường

06:28am - 08/01/2019

Mang theo giỏ trái cây lớn mà không có chỗ để, người phụ nữ đã đội cả giỏ trái cây lên đầu và vẫn bình thản lái xe máy.

Theo Vietnamnet

Từ khóa:   lái xe máy xe may lái xe