0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Ụ nổi thân thiện với môi trường - giải pháp bảo vệ môi trường cho các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển

Ụ nổi thân thiện với môi trường - giải pháp bảo vệ môi trường cho các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển

Tạp chí GTVT - Ngành Công nghiệp đóng tàu được xác định là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn trong chiến lược phát triển công nghiệp của nước ta, được Chính phủ quan tâm với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển mạnh về ngành công nghiệp tàu thủy.