0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Chuyển nhượng quyền khai thác các công trình hạ tầng giao thông trong điều kiện hiện nay của Việt Nam

Chuyển nhượng quyền khai thác các công trình hạ tầng giao thông trong điều kiện hiện nay của Việt Nam

Tạp chí GTVT - Bài báo chỉ ra việc chuyển nhượng quyền khai thác là một vấn đề không hoàn toàn mới mẻ và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.