0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu, xác định độ bền lốp hơi ô tô bằng phương pháp thực nghiệm

09:55am - 20/09/2018

Tạp chí GTVT - Lốp hơi là linh kiện quan trọng của ôtô trong việc đảm bảo khả năng truyền lực, khả năng chịu tải, tạo độ êm dịu và duy trì hướng chuyển động.

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ

ThS. LÊ ĐÌNH NAM

Cục Đăng kiểm Việt Nam

TÓM TẮT: Lốp hơi là linh kiện quan trọng của ô tô trong việc đảm bảo khả năng truyền lực, khả năng chịu tải, tạo độ êm dịu và duy trì hướng chuyển động. Do phải sử dụng một thời gian dài trong điều kiện làm việc khắc nghiệt dẫn tới lốp bị mòn, hỏng có thể gây mất an toàn cho ô tô. Trên thực tế, bên cạnh việc kiểm soát về an toàn kỹ thuật của ô tô thì lốp là một linh kiện cần kiểm soát về chất lượng, đặc biệt là độ bền. Trên thế giới, để thử nghiệm độ bền của lốp người ta có nhiều phương pháp và đã được quy chuẩn hóa. Bài báo trình bày phương pháp thử nghiệm, đánh giá độ bền lốp hơi ô tô bằng phương pháp thực nghiệm theo Quy chuẩn QCVN 34:2017/BGTVT.

TỪ KHÓA: Độ bền, lốp hơi ô tô, phương pháp thực nghiệm.

ABSTRACT: Tires are important components of the automobile to ensure its transmission, load bearing capacity, mellow and maintain the direction of motion. Having to use a long time in extreme working conditions resulting in worn or worn tires can cause unsafe cars. In fact, besides the technical control of the car, the tire is a component that needs quality control, especially durability. In the world, to test the durability of tires people have many methods and have been standardized. This paper presents the method of testing and evaluating the durability of automobile tire by experimental method in accordance with QCVN 34:2017/BGTVT.

KEYWORDS: Enduarance, automobile pneumatic tyre, experimental method.

VIETHA_Page_01
VIETHA_Page_02
VIETHA_Page_03
VIETHA_Page_04
VIETHA_Page_05sua
VIETHA_Page_06
VIETHA_Page_07
VIETHA_Page_08
VIETHA_Page_09
VIETHA_Page_10
VIETHA_Page_11
VIETHA_Page_12
VIETHA_Page_13sua
VIETHA_Page_14