Nghiên cứu tận dụng phế thải xây dựng cho lớp móng đường giao thông

09:58am - 06/05/2013

Tóm tắt: Những năm gần đây, tốc độ xây dựng ở nước ta diễn ra ngày càng nhanh. Nhiều công trình xây dựng cũ bị phá dỡ để thay thế bằng các công trình mới. Việc phá dỡ các công trình cũ đã phát sinh ra lượng phế thải xây dựng (PTXD) rất lớn, nhưng chưa được tận dụng. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu tự nhiên để sản xuất bê tông, vữa cũng như xây dựng đường ngày càng bị hạn chế vì việc khai thác làm ô nhiễm môi trường. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng tận dụng PTXD làm vật liệu có và không có gia cố xi măng cho lớp móng đường giao thông. Các kết quả tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dùng xi măng đến một số tính chất chủ yếu của lớp móng đường gia cố sử dụng các nguồn PTXD khác nhau (tái chế từ kết cấu bê tông và từ tường xây gạch) như: Khối lượng thể tích lèn chặt, độ ẩm tối ưu, cường độ ép trẻ, cường độ nén, …. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các loại PTXD hoàn toàn có thể thay thế cốt liệu thiên nhiên trong lớp móng đường giao thông ở Việt

hi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 4/2013

Từ khóa: