0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt sinh ra trong quá trình vết nứt phát triển gây ra bởi hiện tượng mỏi

09:41am - 26/09/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo nghiên cứu về hiệu ứng nhiệt sinh ra trong quá trình vết nứt phát triển gây ra bởi hiện tượng mỏi.

TS. NGUYỄN HOÀNG QUÂN

ThS. ĐỖ VĂN LINH

TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu về hiệu ứng nhiệt sinh ra trong quá trình vết nứt phát triển gây ra bởi hiện tượng mỏi. Mẫu thí nghiệm bằng kim loại được chịu tải trọng lặp ở miền tuổi thọ cao bằng cách sử dụng máy thí nghiệm mỏi siêu âm. Trường nhiệt độ trên mẫu thí nghiệm được đo bằng cách sử dụng camera hồng ngoại. Kết quả chỉ ra rằng, nhiệt độ tại đỉnh vết nứt tăng dần tương ứng với quá trình vết nứt phát triển. Nhằm hiểu rõ các hiệu ứng nhiệt này, một mô hình cơ nhiệt được đề xuất. Kết quả thu được từ mô hình và thí nghiệm là khá tương đồng.

TỪ KHÓA: Vết nứt gây ra bởi hiện tượng mỏi, camera hồng ngoại, máy thí nghiệm mỏi siêu âm.

Abstract: This paper studies the thermal effects associated with the crack propagation caused by fatigue phenomenon. Ultrasonic fatigue test was carried out on a steel specimen in a megacycle fatigue regime. The temperature field measured by infrared camera show a local increase in the temperature at the crack point during the crack propagation. In order to better understand these thermal effects, a thermomechanical model is proposed. The numerical resolution of thermal problem shows a good correlation with experiment.

Keywords: Fatigue crack, infrared camera, ultrasonic fatigue test

TIENDUNG_Page_01
TIENDUNG_Page_02
TIENDUNG_Page_03
TIENDUNG_Page_04
TIENDUNG_Page_05
TIENDUNG_Page_06
TIENDUNG_Page_07
TIENDUNG_Page_08
TIENDUNG_Page_09
TIENDUNG_Page_10
TIENDUNG_Page_11
TIENDUNG_Page_12
TIENDUNG_Page_13
TIENDUNG_Page_14
TIENDUNG_Page_15
TIENDUNG_Page_16