0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc hai mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng có cấu tạo trụ neo

10:15am - 10/01/2018

Tạp chí GTVT - Hiện nay, động đất xảy ra thường xuyên và với cấp độ mạnh. Để làm giảm những thiệt hại về người và tài sản xã hội, kỹ thuật điều khiển kết cấu dạng bị động đang được áp dụng nhiều trong kết cấu xây dựng nhằm làm giảm tác động của các loại tải trọng như: Tải trọng gió, tải trọng động đất... đối với công trình xây dựng.