0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu giải pháp tổ hợp xử lý sụt trượt bờ dốc qui mô lớn khu vực đồi Ông Tượng, tp. Hòa Bình

15:19pm - 08/01/2018

Tạp chí GTVT - Bờ dốc khu vực phía sau Tỉnh ủy Hòa Bình, thuộc sườn đồi Ông Tượng đã xảy ra sụt trượt khi đang thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

MANH_Page_01
MANH_Page_02
MANH_Page_03
MANH_Page_04
MANH_Page_05
MANH_Page_06
MANH_Page_07
MANH_Page_08
MANH_Page_09
MANH_Page_10