0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu, đánh giá độ bền mỏi góc vành hợp kim nhẹ ô tô theo QCVN 78:2014/BGTVT

07:19am - 18/08/2018

Tạp chí GTVT - Khi ô tô chuyển động, vành cùng với lốp là linh kiện quan trọng trong việc đảm bảo khả năng truyền lực, duy trì hướng chuyển động và chịu tải theo nhiều hướng khác nhau như tải trọng thẳng đứng, lực dọc khi phanh, tăng tốc, lực ngang khi quay vòng, lực va đập với các vật cản trên đường.

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ

KS. DƯƠNG HIỆP SỸ

Cục Đăng kiểm Việt Nam

TÓM TẮT: Khi ô tô chuyển động, vành cùng với lốp là linh kiện quan trọng trong việc đảm bảo khả năng truyền lực, duy trì hướng chuyển động và chịu tải theo nhiều hướng khác nhau như tải trọng thẳng đứng, lực dọc khi phanh, tăng tốc, lực ngang khi quay vòng, lực va đập với các vật cản trên đường. Các lực này lặp đi lặp lại theo chu kỳ gây ra hiện tượng hỏng do mỏi. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lý thuyết hiện tượng mỏi và phương pháp thử nghiệm độ bền mỏi uốn của vành là rất cần thiết, làm cơ sở đánh giá chất lượng vành trước khi lắp lên xe bán ra thị trường. Bài báo giới thiệu về phương pháp thử độ bền mỏi uốn khi quay của vành sử dụng cho ô tô sản xuất lắp ráp tại Việt Nam.

TỪ KHÓA: Thử nghiệm độ bền mỏi uốn khi quay, vành ô tô.

ABSTRACT: When the automobile is moving, light alloy wheels and tyres are the important components for ensuring the transmission ability, maintain the direction and load capacity in many different ways such as vertical loading, axial force when braking, speed up, horizontal force when turning over, impact force to obstacle on road. These forces are repeated at interval results in broking down caused by fatigue. So, research on the theory of fatigue and method of test of rotating bending fatigue is neccessary to provide a basis of quality assessment of light alloy wheel before being assembled on vehicles and going commmercial. This paper presents the method of rotating bending fatigue testing of light alloy wheels used for manufactured and assembled automobile in Vietnam.

Keywords: Rotating bending fatigue test, wheels.

HA_Page_1
HA_Page_2
HA_Page_3
HA_Page_4
HA_Page_5
HA_Page_6
HA_Page_7
HA_Page_8
HA_Page_9