Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay

11:27am - 11/11/2019

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clorua của bê tông geopolymer tro bay.