0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao f’c ≥ 80MPa sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện

16:14pm - 12/10/2017

Tạp chí GTVT - Vữa cường độ cao có độ linh động cao ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các kết cấu lắp ghép. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, cấp phối của vữa sử dụng tỷ lệ nước trên xi măng từ 0,325 đến 0,375, tro bay từ nhà máy nhiệt điện thay thế 10% cát truyền thống và 01% phụ gia siêu dẻo sẽ cho vữa có cường độ cao với cường độ chịu nén f’c ≥ 80MPa tại thời điểm 28 ngày và độ bẹt lớn hơn 18cm.