0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao

10:14am - 13/06/2018

Tạp chí GTVT - Việc sửa chữa và gia cường các kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) bị ăn mòn trong môi trường ven biển là một trong những nhu cầu thực tế. Khi đó, vữa cường độ cao có độ linh động và độ thấm clo thấp sẽ được sử dụng.