0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nẹt pô, bốc đầu tiễn bạn về nơi chín suối náo loạn phố Bà Rịa

06:42am - 22/11/2017

Một nhóm khoảng 50 thanh thiếu niên đã tổ chức biểu diễn để tiễn biệt một người bạn 18 tuổi, là một thanh niên chạy xe đua có tiếng chết vì TNGT