0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Mua vé đi xe bus bằng vỏ chai nhựa ở Indonesia

04:51am - 13/09/2018

Ở thành phố Surabaya, Indonesia, hệ thống xe bus nhận thanh toán bằng chai nhựa thay vì tiền mặt như thông thường, nhằm giảm thiểu việc xả rác ra môi trường.