0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Một số kết quả nghiên cứu về hỗn hợp Mastic nhựa đá dăm trong xây dựng mặt đường ở Việt Nam

07:00am - 18/02/2019

Tạp chí GTVT - Nội dung bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về khả năng sử dụng vật liệu Mastic nhựa đá dăm (Stone Mastic Asphalt) cho xây dựng mặt đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam, bao gồm các nội dung nghiên cứu về lựa chọn loại vật liệu và thành phần cấp phối, thử nghiệm đánh giá các chỉ tiêu độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall và độ ổn định động DS.

ThS. LÊ THANH HẢI

PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG LONG

TS. TRẦN NGỌC HƯNG

ThS. VŨ THẾ THUẦN

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

GS. TS. PHẠM CAO THĂNG

Học viện Kỹ thuật Quân sự

TS. NGUYỄN NGỌC LÂN

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Nội dung bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về khả năng sử dụng vật liệu Mastic nhựa đá dăm (Stone Mastic Asphalt) cho xây dựng mặt đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam, bao gồm các nội dung nghiên cứu về lựa chọn loại vật liệu và thành phần cấp phối, thử nghiệm đánh giá các chỉ tiêu độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall và độ ổn định động DS. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, loại vật liệu SMA nghiên cứu có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu chất lượng cho mục đích xây dựng mặt đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam.

TỪ KHÓA: Mastic nhựa đá dăm, độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall, độ ổn định động, hằn lún vệt bánh xe.

ABSTRACT: The paper presents some research results on the ability to use Stone Mastic Asphalt for road and airport construction in Vietnam condition, including selection of material and aggregate gradation, evaluation of Marshall Stability, Marshall Flow and Dynamic Stability. Initial research results showed that Stone Mastic Asphalt is able to meet the quality requirements for the construction of road and airport in Vietnam.

KEYWORDS: Stone Mastic Asphalt, Marshall Stability, Marshall Flow, Dynamic Stability, Rutting.

THANHHAI_Page_01
THANHHAI_Page_02
THANHHAI_Page_03
THANHHAI_Page_04
THANHHAI_Page_05
THANHHAI_Page_06
THANHHAI_Page_07
THANHHAI_Page_08
THANHHAI_Page_09
THANHHAI_Page_10
THANHHAI_Page_11
THANHHAI_Page_12
THANHHAI_Page_13
THANHHAI_Page_14
THANHHAI_Page_15
THANHHAI_Page_16
THANHHAI_Page_17
THANHHAI_Page_18