0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
 • Dạy học tích cực trong thực hành lái xe ô tô

  Dạy học tích cực trong thực hành lái xe ô tô

  Môi trường  -  6 năm trước

  ThS. Nguyễn Xuân Trung Trường Trung học Giao thông vận tải Huế Người phản biện: TS. Văn Thị Thanh Nhung TS. Nguyễn Thị Tường Vi

  xem tiếp  
 • 14 Thương hiệu sẽ tham gia triển lãm Ô tô Việt Nam 2013

  14 Thương hiệu sẽ tham gia triển lãm Ô tô Việt Nam 2013

  Môi trường  -  6 năm trước

  Hà Nội, ngày 14/5/2013 – Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng chính thức thông báo Triển lãm Ô tô Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Motor Show 9) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 23 – 27/10/2013. Triển lãm năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của hầu hết các thương hiệu ô tô danh tiếng nhất đang có mặt tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.   Triển lãm ô tô Việt Nam 2013 là sự kiện của ngành được người tiêu dùng mong đợi nhất trong năm. Với việc giới thiệu những sản phẩm mới được ưa chuộng nhất cùng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ô tô, sự kiện này được tổ chức không chỉ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam sự lựa chọn phong phú, mà còn là cầu nối để tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp ô tô với khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam.

  xem tiếp  
 • Đề xuất mô hình xác suất nhận dạng trong dự báo thời gian về bến của các xe buýt theo thời gian thực (real-time)

  Đề xuất mô hình xác suất nhận dạng trong dự báo thời gian về bến của các xe buýt theo thời gian thực (real-time)

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Việc cung cấp thông tin thời gian thực cho hành khách về thời gian đến bến giữ một vai trò quan trọng nhằm thu hút hành khách đi loại phương tiện này. Bài báo này đề xuất một mô hình dựa trên lý thuyết hồi quy phi tham số cho khả năng dự đoán độ tin cậy và mức độ chính xác cao của các thông báo về lịch trình, thời gian về bến hoặc khả năng về bến theo cặp của các xe buýt theo thời gian thực (real-time). Kết quả thử nghiệm từ các số liệu chiết xuất từ hệ thống tự động định vị (AVL) và tự động đếm hành khách (APC) trên các xe buýt của thành phố Ottawa (Canada) cho thấy mô hình có khả năng cung cấp độ tin cậy với mức ý nghĩa thống kê cho trước theo thời gian thực. Abstract: Providing passengers realizable and real-time information about bus arrivals as always plays an importance role for any bus agencies to keep their customers. In this paper, methods to define real-time prediction interval, bus on-time performance, and bus bunching detection are developed based on a proposal i

  xem tiếp  
 • Đề xuất một số giải pháp phát triển giao thông tĩnh tại Thủ đô Hà Nội

  Đề xuất một số giải pháp phát triển giao thông tĩnh tại Thủ đô Hà Nội

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Giao thông tĩnh đô thị là một trong những yếu tố cấu thành của hệ thống GTVT, đảm bảo tính liên tục về mặt công nghệ trong quá trình vận chuyển hàng hóa và hành khách trong đô thị, trên cơ sở thực trạng của giao thông tĩnh Hà Nội, bài báo đề xuất giải pháp phát triển giao thông tĩnh tại Hà Nội. Abstract: Urban static traffic which is one of the basic established factors of the transportation system, played an important role in ensuring technological continuity in terms of goods and passengers transportation in urban areas, based on the status-quo of Hanoi’s urban static traffic, this paper proposed several solutions to develope the static traffic in Hanoi.

  xem tiếp  
 • Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển vận tải hành khách công cộng tại một số đô thị lớn trên thế giới

  Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển vận tải hành khách công cộng tại một số đô thị lớn trên thế giới

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Bài báo giới thiệu về vận tải hành khách công cộng(VTHKCC) tại một số đô thị lớn trên thế giới và các kinh nghiệm phát triển của các đô thị này. Từ đó, rút ra một số vấn đề cần thực hiện để có một hệ thống VTHKCC phù hợp. Abstract: This paper introduces the public passenger transport in several large cities and the experience of developing from these cities. Based on this, a number of issues need to apply to establish a suitable public passenger transport system are proposed.

  xem tiếp  
 • Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô

  Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Biển báo nguy hiểm phải được cắm trước vị trí nguy hiểm cần báo một khoảng cách nhất định để người lái xe có đủ thời gian tiếp nhận, phân tích thông tin từ biển báo và xử lý một cách phù hợp với điều kiện đường và tình huống giao thông trên đường. Bài báo này phân tích sự chưa hợp lý trong quy định về khoảng cách này trong Quy chuẩn 41: 2012/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ [1] và trình bày phương pháp tính toán xác định khoảng cách này. Abstract: Warning signs must be positioned in advance of a warning location a certain distance so that drivers have sufficient time to perceive and analyze information from signs and maneuver their vehicle  in accordance with the road conditions and traffic situations. This paper analyzes unreasonable regulations about this distance in Vietnam National Technical Regulation on Road Signs and Signals – QCVN 41: 2012/BGTVT [1] and presents a  method to determine this distance.

  xem tiếp  
 • Tìm hiểu thực trạng lưu thông đường thủy tại vùng nước Vũng Tàu ảnh hưởng đến An toàn Hàng hải trong khu vực: Các vấn đề về an toàn hàng hải khu vực Vũng Tàu

  Tìm hiểu thực trạng lưu thông đường thủy tại vùng nước Vũng Tàu ảnh hưởng đến An toàn Hàng hải trong khu vực: Các vấn đề về an toàn hàng hải khu vực Vũng Tàu

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu từ Vịnh Gành Rái đến phao số 0, hợp nhất với 2 tuyến luồng khác là luồng Thị Vải và luồng sông Dinh. Ba tuyến luồng này đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của vùng tam giác kinh tế trọng điểm phía Nam: TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu. Bài viết tìm hiểu thực trạng giao thông thủy hiện tại trong khu vực, qua đó nêu lên những nguyên nhân ảnh hưởng nhằm giúp cho công tác quản lý an toàn hàng hải được tốt hơn. Abstract: The Sai Gon – Vung Tau fairway connects with the two other fairways: Thi Vai fairway and Song Dinh fairway in the area from Ganh Rai gulf to buoy No. 0. These three fairways play a very important role in the development of the important triangular economic zone in the South of Vietnam: Ho Chi Minh City – Dong Nai – Ba Ria Vung Tau. This paper studies on present traffic conditions in the area to show out reasons for supporting marine safety management to become better.

  xem tiếp  
 • Giảm ùn tắc giao thông: Vận tải công cộng là lựa chọn hàng đầu

  Giảm ùn tắc giao thông: Vận tải công cộng là lựa chọn hàng đầu

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Ùn tắc giao thông (UTGT) đã, đang và sẽ còn là vấn nạn lớn mà các đô thị lớn trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phải đổi mặt. Giải quyết tình trạng này, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã chọn giải pháp phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của giải pháp này. Abstract: Traffic jam was and is being a headache issue for almost big cities in Vietnam, especially Ha Noi and Ho Chi Minh city. In order to solve this problem, there are many countries in the world chose the way to developed public transportation. This solution has proved it’s efficiency by the reality.

  xem tiếp  
 • Phát triển bền vững giao thông công cộng trong đô thị

  Phát triển bền vững giao thông công cộng trong đô thị

  Môi trường  -  6 năm trước

  Tóm tắt: Bài viết thông qua phân tích sự mất cân bằng trong vấn đề phát triển giao thông ở Việt Nam đưa ra định hướng phát triển giao thông công cộng (GTCC), những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững GTCC, đồng thời qua đó đưa ra quan điểm cá nhân và những lưu ý trong phát triển bền vững GTCC tại Việt Nam. Từ khóa: Giao thông công cộng, phát triển bền vững, giao thông xanh. Abstract: This article analyzed via imbalances in the transport development issues in Vietnam provides direction to public transport sustainable development, the factors influence the sustainable development of Public Works. Same time to give personal opinions and those notes in Public Works for sustainable development in Vietnam. Keywords: Public traffic, Sustainable Development, green transport. 1. Đặt vấn đề Phát triển bền vững GTCC là mô hình mà hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đang tiến tới. Cùng với quá trình phát triển của kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa và cơ giới hóa nhanh chón

  xem tiếp  
 • Đột phá phát triển Hạ tầng giao thông

  Đột phá phát triển Hạ tầng giao thông

  Môi trường  -  6 năm trước

  Năm Tân Mão là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chúng ta đã kết thúc bước đi 10 năm đầu thế kỷ XXI, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm tới với mục tiêu “đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đây là thời điểm có ý nghĩa  nhất để  nhìn lại và hướng tới tương lai.

  xem tiếp