0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học

14:08pm - 15/07/2018

Ở London muốn trở thành một tài xế taxi bạn phải trải qua một quá trình huấn luyện và thi tuyển phức tạp.