0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Lộ trình và phương án phân làn tuyến buýt nhanh BRT từ 1/1/2017

14:24pm - 27/12/2016

Từ 1/1/2017, tuyến xe buýt nhanh BRT sẽ chính thức đưa vào vận hành, khai thác. Trong tháng đầu tiên, người dân sẽ được đi xe buýt miễn phí.