0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Kon Tum:Vì sao dân "lập chốt" chặn xe thi công công trình thủy điện Pleikần?

1