0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Không thỏa hiệp về an toàn, an ninh hàng không vì bất kỳ lý do gì

08:08am - 27/10/2017

An ninh hàng không (ANHK) dân dụng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn hoạt động hàng không dân dụng

 

1_4257887
Hoạt động kiểm tra an ninh hàng không tại sân bay

Hệ thống thực hiện công tác an toàn ANHK

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác ANHK như: Phòng ANHK - Cục Hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không, cảng hàng không, sân bay, các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu. Mỗi đơn vị ứng với trách nhiệm, công việc của mình sẽ triển khai, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn hàng không theo quy định.

Phòng ANHK - Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng Chương trình ANHK dân dụng Việt Nam; Chương trình đào tạo, huấn luyện ANHK dân dụng Việt Nam; Chương trình kiểm soát chất lượng ANHK dân dụng Việt Nam; chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá và duy trì hiệu quả của các chương trình; tổ chức, quản lý hệ thống cấp thẻ kiểm soát ANHK, giấy phép kiểm soát ANHK; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ANHK dân dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động hàng không dân dụng.

Phòng ANHK có trách nhiệm tổ chức thu thập, xử lý, đánh giá thông tin về nguy cơ đe dọa đối với ANHK dân dụng Việt Nam; quyết định áp dụng biện pháp, quy trình, thủ tục về ANHK dân dụng phù hợp với nguy cơ đe dọa thuộc phạm vi thẩm quyền; chỉ đạo cảng vụ hàng không thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về ANHK dân dụng tại cảng hàng không, sân bay…

Đối với các cảng vụ hàng không, đơn vị có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm ANHK dân dụng; các chương trình, quy chế ANHK dân dụng, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ANHK và cung cấp dịch vụ ANHK tại cảng hàng không, sân bay. Ngoài ra, cảng vụ hàng không còn có thẩm quyền quyết định đình chỉ chuyến bay, yêu cầu tàu bay hạ cánh trong trường hợp chuyến bay vi phạm các quy định về ANHK, phát hiện chuyến bay có dấu hiệu bị uy hiếp an ninh, an toàn hàng không; cho phép tàu bay bị đình chỉ tiếp tục thực hiện chuyến bay; tạm giữ tàu bay trong trường hợp không khắc phục vi phạm quy định về ANHK…

Các cảng hàng không, sân bay có nhiệm vụ tổ chức hệ thống bảo đảm ANHK dân dụng, đảm bảo nguồn lực về con người, hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kinh phí cho thực hiện chương trình ANHK dân dụng của cảng; tổ chức cung cấp dịch vụ ANHK tại cảng hàng không, sân bay. Các cảng hàng không, sân bay chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí phương tiện, trang thiết bị an ninh và các điều kiện cần thiết cho việc bảo đảm ANHK dân dụng, bảo vệ cảng hàng không, sân bay và duy trì trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay; xây dựng Trung tâm Khẩn nguy cảng hàng không, sân bay, trụ sở chính để chỉ huy điều hành việc đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; xây dựng phương án khẩn nguy đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; chỉ huy, điều hành phối hợp các đơn vị hàng không hoạt động tại cảng hàng không, sân bay thực hiện phương án khẩn nguy đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay… Đặc biệt, các cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục ANHK dân dụng để khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót trong công tác bảo đảm ANHK...

Đối với các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, công tác ANHK cũng được đặc biệt quan tâm để xử lý các hành vi vi phạm về ANHK; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về ANHK cho những cán bộ, nhân viên có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện ANHK...

 Nhiệm vụ hàng đầu, yếu tố sống còn

Thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) và các đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, quy chế ANHK tại các cảng, hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không. Sau hoạt động kiểm soát chất lượng có các khuyến cáo đến đơn vị được kiểm tra, thử nghiệm để lập kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANHK.

Về công tác kiểm soát ANHK, xử lý vi phạm về ANHK, Cục HKVN đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn lực lượng ANHK và các đơn vị về tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng giấy tờ nhân thân giả; việc vận chuyển vũ khí, chất phóng xạ; nâng cao đạo đức công vụ, tác phong, ý thức trách nhiệm của lực lượng kiểm soát ANHK; chống mất cắp tài sản trong hành lý, hàng hóa; kiểm tra án tích và bảo mật để cấp đối với thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK có giá trị dài hạn; hướng dẫn về mẫu niêm phong an ninh cho tàu bay; bảo đảm an ninh công nghệ thông tin trong lĩnh vực hàng không; một số thủ đoạn mới về cất giấu vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng bảo đảm ANHK của các đơn vị trong ngành Hàng không đã nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp, quy trình bảo đảm ANHK quy định tại các chương trình, quy chế ANHK và các chỉ thị, hướng dẫn chuyên môn của Bộ GTVT và Cục HKVN. Công tác kiểm tra soi chiếu, giám sát đối với hành khách, hành lý, hàng hóa được thực hiện nghiêm túc. Thông qua kiểm tra, soi chiếu, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn loại trừ các vật phẩm nguy hiểm đưa vào khu vực hạn chế, đưa lên chuyến bay trái phép; bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các khu vực công cộng, nhà ga, bến bãi của các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Công tác phòng, chống mất cắp tài sản trong hành lý, hàng hóa của hành khách được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, số vụ việc liên quan đến mất tài sản trong hành lý, hàng hóa của hành khách tại các cảng hàng không đã giảm rõ rệt.

Các vụ việc vi phạm ANHK đã được các cảng vụ hàng không, lực lượng ANHK phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý, giải quyết kịp thời, đồng thời nghiêm túc rà soát, xác minh, đánh giá nguyên nhân các vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng để rút kinh nghiệm, ngăn ngừa nguy cơ đe dọa đến ANHK.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện cho công tác ANHK trong những năm qua đã được quan tâm hơn, đầu tư đúng hướng phù hợp với quy hoạch, có trọng điểm, trang bị thiết bị công nghệ mới, tiên tiến, góp phần tích cực bảo đảm ANHK, đáp ứng tiêu chuẩn ICAO.

Hệ thống cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo, huấn luyện, đội ngũ giáo viên ANHK ngày càng được kiện toàn, củng cố và phát triển. Các trung tâm đào tạo, huấn luyện ANHK đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho hàng nghìn lượt nhân viên kiểm soát ANHK và giám sát viên an ninh nội bộ làm việc tại các cảng hàng không, sân bay.

Lực lượng kiểm soát ANHK đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của công an, quân đội đóng tại địa bàn cảng hàng không thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát khu vực vành đai sân bay và khu vực công cộng nhà ga, bến bãi; kịp thời xử lý tình trạng gây mất trật tự công cộng, taxi dù, cò mồi, lừa đảo hành khách, các trường hợp xâm nhập trái phép vào sân bay và bảo đảm duy trì trật tự công cộng.

Tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế về công tác an ninh - an toàn hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vào cuối năm 2016, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ANHK dân dụng Trương Hòa Bình nhận định, hệ thống bảo đảm an toàn, ANHK, ứng phó khẩn nguy được hoàn thiện, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. Ngành Hàng không dân dụng đã duy trì không để xảy ra tai nạn tàu bay suốt 18 năm qua; không có vụ việc nghiêm trọng về ANHK uy hiếp an toàn bay. Bên cạnh đó, ngành Hàng không đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Các lực lượng liên ngành Hàng không, Công an, Hải quan đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Hàng không tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, ANHK, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu, yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của ngành Hàng không, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, gắn liền với quốc phòng - an ninh quốc gia. Đặc biệt, chúng ta không thỏa hiệp về vấn đề an toàn, ANHK vì bất kỳ lý do gì

Nguyễn Hữu Sinh